Tips – Så designar du för video i responsivt fullformat

Responsivt fullformat är på många sätt ett underbart annonsformat och så länge man håller sig till publicistens specifikation är det bara fantasin som sätter gränser.

 

 

Idag finns det många annonsörer som vill utnyttja formatets storhet till att visa sin reklamfilm och görs det bara på rätt sätt blir resultatet väldigt bra. Men det finns några saker att tänka på för att lyckas. Fullformatet är ett responsivt annonsformat, som samtidigt måste förhålla sig till olika safe-areas, så din vanliga 16:9 film kan i de flesta fall inte bara läggas in rakt upp och ner, fylla ut hela annonsen och sedan se bra ut i alla storlekar.

Då riskerar man att innehåll såsom logo och text kapas när annonsen exempelvis visas i en mobil. Och sedan får man inte glömma att det krävs streamingteknologi för att visa filmer längre än 3 sekunder, till exempel vår Streamedby-lösning. I övrigt finns det egentligen 3 huvudprinciper för att få med hela filminnehållet.

 

3 sätt för enkelhetens skull

Det enklaste sättet är att lägga filmen på en bakgrund och inom safe-areas, se exempel i desktop och mobil här. Fördelen blir då att man kan använda filmen precis som den är, nackdelen är att den inte visas stort.

Det andra sättet, och det vi förespråkar för bästa resultat, är att man skickar råfilmen dvs. filmen i sin helhet utan text, logo och andra grafiska element som har lagts in i filmen i efterproduktionen. Får vi den och sedan allt material såsom; logo, fonts, texter, grafiska symboler och originalfilmen så kan vi i produktionen efterlikna originalfilmen genom att lägga på dessa element i HTML som ett nytt ”lager” ovanpå råfilmen, och då inom safe-areas.

På så sätt spelas filmen i sin helhet i bakgrunden och texter, logos med mera anpassar sig till olika skärmstorlek. Se exempel i desktop och mobil här. På dekstop kan du gärna testa genom att hålla inne musknappen längst ner i hörnet på webbläsarfönstret och skala fönstret upp och ner och se hur annonsen förändras.

Det tredje sättet är ett tips för att själv kunna skapa filmer som fungerar att visas i hela annonsformatet, lite som exemplet ovan, och går ut på att producera 2 filmer där innehållet stämmer överens med safe-areas för mobil och desktop redan från början (se bild nedan på safe areas för fullformatet som används hos flera publicister, men ta för vana att alltid kolla specifikationen för den aktuella publicisten).

 

 

Man producerar då helt enkelt 2 stycken filmer som båda är 1920×1080 (16:9). I den ena filmen placerar du allt viktigt innehåll såsom logo, text, CTA-knapp etc. inom ramen för ”Safe-Area Portrait” och i den andra inom ramen för ”Safe-Area Landscape”. När vi sedan producerar klart annonsen gör vi så att annonsen automagiskt känner av om den visas på mobil eller på desktop och då visas filmen skapad enligt ”Safe-Area Portrait” på mobil och enligt ”Safe-Area Landscape” på desktop. Se exempel i desktop och mobil här.

Hoppas detta kan bringa dig lite klarhet och kom ihåg att vi finns här för att hjälpa till hela vägen.

This entry was posted by Madington.